Specialister og rådgivere til det arktiske arbejdsmarked

Rekruttering til det arktiske

Flies HR tilbyder rekruttering af specialister af enhver art samt ledere på såvel taktisk som strategisk niveau. Rekrutteringsprocessen gennemføres som en search suppleret med annoncering i udvalgte medier - eller evt. som en lukket og fortrolig proces, alt efter din virksomheds behov.

Hvis din virksomhed har brug for den helt rigtige specialist eller leder, så kan du trygt overlade arbejdet til os. Vi har gennemført adskillige internationale rekrutteringer og vil også med glæde skræddersy en effektiv proces til din virksomhed,

Flies HR sikrer det bedste match for netop din virksomhed på hver opgave i samarbejde med en eller flere rekrutteringskonsulenter.

Vores mangeårige erfaring i kombination med solide og gennemsigtige processer, tæt ledelsessparring og grundige job- og organisationsanalyser, en stærk palette af testværktøjer m.m. gør, at du som leder eller bestyrelsesmedlem vil få Flies HR  som din sikre rekrutteringspartner.

Rekruttering

Vores proces - Tæt samarbejde i hele forløbet

Rekruttering hos Flies HR er en proces, der starter med en udførlig tidsplan, som sikrer, at du som kunde altid ved, hvor langt vi er i processen, og at vi helt fra starten har sat tid af i kalenderen til de møder og interviews, der vil komme undervejs.

Vi sætter os grundigt ind i din virksomhed, og i den forbindelse er det afgørende, at vi kommer rundt i organisationen og får talt med relevante nøglepersoner, således at vi opnår en indgående forståelse dels for selve rollen med opgaver og ansvarsområder, dels for virksomhedens strategiske grundlag, kultur, værdier, medarbejdersammensætning m.v. Alt sammen vigtig viden, som vi naturligvis bringer i spil i vores dialog med kandidaterne.

Vi går ikke på kompromis i vores søgning efter den rette kandidat. Søgningen er målrettet og stopper ikke, blot fordi vi har en god kandidat. Den fortsætter, indtil vi har den helt rigtige person til netop den rolle og den forretnings- og værdimæssige kontekst, der er tale om i din virksomhed. Under hele processen er vi i tæt dialog med dig som kunde. Vi kalibrerer løbende vores sigte med dig og rapporterer om processens fremdrift, således at du aldrig er i tvivl om, at vi er på rette vej.

Vi anvender efter behov udvalgte personprofilanalyser og logiske test, cases der afspejler konkrete jobrelaterede udfordringer og dilemmaer, ligesom referencetagning er en naturlig og nødvendig del af forløbet. Vores grundige processer gør, at træfsikkerheden er høj, og vi kommer i mål med alle de forløb, vi sætter i gang.

Flies HR Consulting
Marinebuen 7
4700 Næstved
Powered by Emply